Welkom op het digitale platform van het EETEAM

Deze website is voor professionals die te maken hebben met eetstoornissen en aanverwante stoornissen. Het digitaal platform is ingedeeld in verschillende groepen.

Nieuwe leden van het EETEAM moeten zich eerst aanmelden/registreren. Eenmaal goedgekeurd, kunt u weer anderen (collega b.v.) uitnodigen in de groep waar u lid van geworden ben.
Eerst registreren geldt dus voor alle deelnemers!

De groepen zijn door buitenstaanders niet te benaderen!

Het platform heeft vooral als doel om te verbinden en kennis uit te wisselen.

De volgende groepen zijn actief op EETEAM:

  1. Eetstoornis klinieken
  2. Zorgcoördinators
  3. Wijkteams en gemeente
  4. Scholen
  5. Kinderartsen
  6. Huisartsen
  7. psychologen
  8. Psychiaters
  9. Pedagogische medewerkers
  10. Maatschappelijk werk
  11. Verpleegkundige
  12. Thuiszorg
  13. Hulp en support organisaties ( EETEAM b.v.)
  14. Ervaringsdeskundigen
  15. Voorlichting
  16. aanverwante stoornissen

Op deze website is de privacywetgeving van toepassing

Dit is een eerste opzet, het EETEAM kan daar verandering in aanbrengen.